Henrik Pontoppidan til Johanne Krause
Sendt fra Snertinge. 3. februar 1900

en Udsigt du vil genkende


d. 3die Febr. 1900.
Snertinge.

Kære Johanne!

Vi sender dig alle her de kærligste Hilsner og Lykønskninger til Fødselsdagen. Du er jo nu en stor Pige, og skønt jeg ikke har set dig i de lange Kjoler, kan jeg tænke mig, at du gør et ganske voksent Indtryk. Sekstenårs-Alderen skal jo være Livets lykkeligste Alder, gid da disse Ungdomsår også for dig må blive rige på Glæde og Udvikling.

Jeg har afsendt en Pakke til dig; 2 den vejer mere, end Postbudet vistnok tager med, men du skal ikke derfor tro, at den indeholder noget videre. Det er kun et Billede af en Udsigt, som du vel nok vil genkende, samt nogle Strømper, der kan byttes, ifald de ikke skulde passe dig.

Jeg længes efter at høre, hvad Bestemmelse I tager for dig med Hensyn til den kommende Sommer. Jeg skrev sidst til Moder derom, men jeg kender jo ikke dine egne Ønsker eller Lyster.

Tag nu begge en kærlig Hilsen fra

din hengivne
Fader.