Henrik Pontoppidan til Johanne Krause
Sendt fra Rørvig. Juni 1895

Kan se næsten til Østby

 
Lørdag
Rørvig
Nykøbing Sj. [juni 18951]

Kære Johanne!

Moder skriver til mig, at du igen ikke er rigtig rask. Det gør mig jo meget ondt at høre, men jeg håber, at det snart er overstået, og så kommer jo snart Sommerferien, der forhåbentlig vil bringe dig mange Kræfter og megen Opmuntring. Her, hvor jeg nu boer, er der en høj Bakke, hvorfra jeg kan se næsten til Østby, i hvert Fald til Jægerspris. Dér skal jeg i Sommerferien stå oppe om Aftenen og more 2 mig med i Tankerne at se jer spasere derhjemme hos Mormoder.

Vil du sige Moder Tak for Brev og for Besørgelsen af Blanketten. Jeg venter jo at høre nærmere, dersom du ikke skulde blive rask snart; du må sige til Moder, at hun ikke må lade være med at skrive.

I har vel hørt, at Tante Lisbeth er bleven forlovet med en Docent Ostenfeld? Jeg havde et lille Brev fra hende derom i Går.

Lev nu vel Alle, bliv snart rask, og hils Moder og Hans mange Gange fra

Fa'er

Dersom du endnu har ondt i Halsen, skulde du vistnok bruge Salviethe, – det har jeg en Gang hørt var godt.

 
[1] sandsynlig datering. HP var i Rørvig sommeren 1895 og 1897, men ikke i 1896. I 1894 var HP først i Rørvig i august p.gr. af Elses fødsel i juli. HPs søster Lisbeth blev gift med Ostenfeld 3.11.1896. Ostenfeld blev docent i Teknisk mekanik i 1894. tilbage