Johanne Krause til Henrik Pontoppidan
30. marts 1894

Valdemar er nu saa daarlig

den 30de [30.3.1894]

Kære Fader;

Tak for din Paaskehilsen.

Jeg skriver første gang paa mit Fine Papir, som jeg fik til min Fødselsdag af Faster Lis. Mange Hilsner fra

J P

[herfra med Marie Pontoppidans skrift:] vend

2 Jeg har faaet lov til, paa denne side at sige tak for modtagelsen af Pengene (400 kr.) og jeg har allerede været henne paa Gammel Kongevej at hæve dem, jeg kjender godt den Afdeling, men forresten sagde de straks at den egentlig burde hæves i Holmens Kanal, jeg fik dog Pengene aligevel.

Jeg kommer lige ude fra Hospitalet, Valdemar er nu saa daarlig at der ventes hver Dag at det maa blive den sidste, forhaabentlig vil det vel ogsaa snart ske, jeg var slet ikke inde hos ham, men talte med Inger, og Frøken Andersen, som for det meste er om ham, de haabede dog at det blev sidste Nat1. –

Hilsen fra
Marie

 
[1] sidste Nat: boghandler Valdemar Pontoppidan døde 4.4.1844 på Kommunehospitalet. Dødsårsag: Sarcomate abdominis. tilbage