Henrik Pontoppidan til K. P. Korsgaard
Sendt fra Bakkegaards Allé 6. 19. september 1899

Føljeton tilbud

19d Septb 99. Bakkegårds Alle 6.

Hr. Redaktør Korsgård!

Kan De erindre, at De engang sidste Vinter spurgte mig, om jeg ikke i "Aftenbladets" Føljeton vilde lade trykke nogle af mine forud udgivne Arbejder, enten en enkelt større Fortælling eller en Række mindre? Jeg havde den Gang ingen at disponere over; men dersom De har Lyst til at genoptage Planen, så kan jeg nu tilbyde Dem en Række "Folkelivsbilleder", som altså forhen har været trykte, enten i mine Fortællingsamlinger eller i Tidsskrifter.

Vil De med et Par Linjer meddele mig, hvad De nu mener derom, og hvilket Honorar De vil give, ifald Fortællingerne behager Dem og Deres Medredaktør1.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] Medredaktør var Helmer Lind. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage