Henrik Pontoppidan til Jakob Knudsen
Sendt fra Halls Alle 13. 1. november 1909

den manglende Kontrabas

Halls Alle 13.
1/11 09.

Hr. Jubilar!1

Da vi i seks År boede i samme By2 så godt som uden at ses3, vilde det være Skaberi, om jeg netop idag følte Trang til at flyve Dem om Halsen. Det gør jeg da heller ikke; men derfor må jeg vel nok have Lov til at blande min Stemme i den almindelige Hyldest. Jeg skylder Dem Tak for mange gode og rige Timer. Med Dem fik vort lille literære Orkester den manglende Kontrabas. Deres ensomme, ærlige Brummetone har virket overordentlig velgørende mellem de mange Violiner og 2 sentimentale Rørinstrumenter, for ikke at tale om det journalistiske Messingspektakel. Jeg ønsker Dem endnu mange lykkelige Arbejdsår, til Glæde for Dem selv og for os alle.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] JK fejrede sig 25 års forfatterjubilæum. tilbage
[2] seks År i samme By: 1902-08 i Hillerød. tilbage
[3] så godt som uden at ses: de to var sammen til et middagsselskab for Bjørnson 16.6.1908; se herom brev fra JK til Morten Pontoppidan. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage