Jakob Knudsen til Morten Pontoppidan
21. juli 1908

kunde ikke tale sammen

[Pontoppidan] var overordentlig affabel, og vi converserede hinanden en Del, men det lod ikke til, at vi egentlig kunde tale sammen' [...] Første Gang, jeg var sammen med ham var hos Vilh. Andersen til en Middag (den 16.Juni) for Bjørnson. Denne var meget rundhaandet med hjertelige Udtalelser baade til sin Vært og os Gjæster. Hans første Ord til Henrik Pontoppidan lød "Goddag! – jeg holder saa usigelig meget af Deres Broder Morten!" – Det lød helt morsomt. [...]

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage