Henrik Pontoppidan til Anker Kirkeby
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. juni 1941

Benene blev slået bort under mig


9de Juni 41.

Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Anker Kirkeby!

Til Trods for Deres elskværdige Brevhilsen1 fra Stevns har De intet hørt fra mig. Forklaringen er den, at jeg stadig er Invalid. Siden den Dag i Maj, da Benene blev slået bort under mig og jeg samledes op fra Gulvet som en fuld Mand, har jeg været under Lægebehandling, og det er blevet mig påbudt ikke at foretage mig andet end det absolut nødvendige en Tid. – Nå, jeg har sagtens ikke Lov til at beklage mig. Jeg bliver i næste Måned 84.

Hav det selv godt, og vær venlig hilset!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brevhilsen: kendes ikke. tilbage