Henrik Pontoppidan til Anker Kirkeby
23. marts 1936

tilsendte Fotografier

23. Marts 36.

Kære Hr. Anker Kirkeby!

Mange Tak for de elskværdigt tilsendte Fotografier. De glædede ikke alene mig men også et Par tilfældige Besøgende, deriblandt Fru Kaptain Eilertsen, som De vistnok kender. Hun berøvede mig straks det ene.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.