Henrik Pontoppidan til Anker Kirkeby
Sendt fra Svendborg. 26. juli 1927

dække Tilbagetoget


26.7.27.
f.T. Svendborg.

Kære Hr. Anker Kirkeby!

Jeg har i Dag modtaget Deres venlige Fødselsdagshilsen. Dens friske Åbenhjertelighed har glædet mig, så jeg til Trods for de mange andre Lykønskninger, der har hobet sig op på mit Bord, straks vil sende Dem min Tak og et kort Svar. Først dette: det forholder sig ikke rigtigt, at jeg har ladet mig interviewe af Hr. Clemmensen. Jeg sagde udtrykkeligt til ham, da han kom hen til mig, at dersom han var rejst herover for at interviewe mig, 2 havde han gjort Rejsen forgæves. Han svarede, at han kun var kommen for at få nogle faktiske Oplysninger til en Artikel, som absolut ikke skulde få Interviewets Form. Trods Artiklens store Elskværdighed blev jeg derfor ret ubehageligt overrasket, da jeg læste den. Hr. Clemmensen har ikke tænkt på, at han satte mig i en slem Forlegenhed overfor de mange af Pressens Mænd, som – ikke mindst nu i Anledning af Fødselsdagen – har anmodet mig om et Interview. Grunden til, at denne Form for Journalistik er mig imod, har jeg vistnok tidligere forsøgt at forklare Dem; derfor forstår jeg, at De er bleven forbavset og har følt Dem stødt ved at se "Nationaltidendes" Artikel.

3 Så spørger De mig, hvorfor jeg ikke mere skriver i "Politiken" men "holder mig udenfor Kampen" i Stedet for at tage Førerskabet i den. Men jeg ser ikke nogen Kamp, og når man er bleven 70 År egner man sig vel heller ikke til at være Fører for Ungdommen. Halvfjersernes og Firsernes store Fremstød er endt; jeg ser det nu som min Opgave så vidt muligt at dække Tilbagetoget og værne de Faldnes Grave mod at blive skændet og besudlet.

Modtag venlig[e] Hilsner fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.