Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. december 1934

et af hans Hovedværker


21d Decb 34.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Frk. Kinck!

De har forhåbenlig været klar over, at det skyldtes Sygdom, når jeg ikke har ladet høre fra mig så længe. Just i Formiddags sagde jeg til mig selv, at Julen ikke måtte gå ind og Året ikke ud, uden at jeg fik sagt Dem Tak for Deres Fars Bog og udtalt min Glæde over, at et af hans Hovedværker endelig er nået ud til det store Læsepublikum som Modvægt mod de mange ligegyldige og lette Varer, som ihærdige Bogforhandlere fylder 2 det med. – Ikke to Timer efter modtog jeg Deres Julehilsen, og har altså også den at takke Dem for. Hvor det har glædet mig, at Deres Søster nu føler sig bedre. Der er vel da Grund til at håbe, at det snart kan blive helt godt. Jeg sender Dem begge en hjertelig Vennehilsen til Julen! Deres hengivne

H. Pontoppidan.