Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 6. oktober 1934

en Øjenlidelse

Holmegaardsvej 2   6/10 1934

Frk E Kinck!

Hr Pontoppidan som i længere Tid har været syg, beder mig hilse Dem og bringe Dem en Tak for Deres Sommerbrev fra Mesnalien. Det er en Øjenlidelse Hr Pontoppidan plages af, hvorfor han ikke selv kan skrive. Han beder mig sige Dem, at saa snart han kan det, skal De høre fra ham, han sender sine bedste Hilsener til Dem og Deres syge Søster.

Deres ærbødige
K. Larsen.