Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 17. august 1933

glad for Deres Fars Noveller


17.8.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Frk Eli Kinck!

Hjertelig Tak for Brev1 og Bog. Det er trist at tænke på, at De har måttet tilbringe hele denne dejlige Sommer på Sygehuset. Hvor har De dog kunnet komme så galt afsted? Et Rygbrud! Det er værre end et Benbrud, som selv jeg gamle Menneske overstod ret hurtigt for et Par År siden. Gid De dog snart kunde komme på Benene igen! Jeg vil stadig tænke på Dem med den største Deltagelse.

2 Udvalget af Deres Fars Noveller er jeg meget glad for. Det synes mig gjort med Kyndighed, og vil sikkert bidrage til at gøre ham kendt og elsket. En af hans Beundrere2, der nylig tog en Magistergrad i sammenlignende Literatur her ved Universitet[et], forbereder så vidt jeg véd et større Arbejde om ham.

Det gør mig ondt, at Deres Søster endnu ikke er på Bedringens Vej. Jeg véd ikke, om hun selv lider under sin Tilstand; men i hvert Tilfælde er hun at beklage. En god Fremgang for Dem selv og de hjerteligste Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] En af hans Beundrere: Dina Lea, magister 1933. Hendes bog Hans E. Kinck. Grunnmotiver i hans diktning udkom 1941. tilbage