Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 20. december 1926

Deres Fars sidste Bog

20.12.251
[tilskrevet med fremmed hånd:] [1926]
Overgaden n. V. 15.
København

Frk. Eli og Jeanette Kinck.

Min hjerteligste Tak fordi De så elskværdigt sendte mig Deres Fars sidste Bog2. Næsten fra Begyndelsen af sin Forfatterbane glædede han mig hver Jul med en ny Bog, og den var altid min kæreste literære Julegave. 2 Det var så smukt af Dem at ville fortsætte Traditionen. Jeg har så meget mindre gjort mig fortjent dertil, som jeg i mange År på Grund af Sygdom ikke kunde gøre Deres Far Gengæld.

Mine bedste Ønsker for Julen!

Deres ærbødige og hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] fejlskrivning for 20.12.26; brevet er skrevet efter Hans E. Kincks død 13.10.1926. tilbage
[2] Bog: sandsynligvis novellesamlingen Foraaret i Mikropolis, 1926. tilbage