Henrik Pontoppidan til Herbert Jerichow
Sendt fra Svendborg. 9. august 1927

sidste Tredjedel i næste Uge


9d Avg. 27.
f.T. Svendborg.

Hr. Direktør Jerichow!

Jeg takker for den tilsendte Navnefortegnelse, som Forlaget ved Professor Østergårds Mellemkomst elskværdigt har skaffet til Veje, og som jeg i Dag har modtaget. Jeg benytter Lejligheden til at sende Dem anden Tredjedel af mit Manuskript. Den sidste skal følge i næste Uge tilligemed Titlen, der forresten er "Mands Himmerig". Jeg vil gerne med det samme minde om, at jeg tidligere altid fik læst en såkaldt "Huskorrektur" i Trykkeriet, hvorved jeg sparedes for det 2 egenlige Korrekturarbejde. Jeg håber, at det samme må blive Tilfældet nu.

Med venlig Hilsen.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.