Henrik Pontoppidan til Herbert Jerichow
Sendt fra Svendborg. 3. august 1927

Manuskriptet fuldt færdigt


3.8.27.
Svendborg
poste restante

Hr. Direktør Jerichow!

Allerførst må jeg takke Dem for de venlige Fødselsdagshilsner, hvormed De – både personlig og på Forlagets Vegne – glædede og overraskede mig på min 70 Års Dag. Jeg havde jo tænkt, at Dagen skulde gå ganske stille hen, uden nogensomhelst Festlighed; men mine Venner vilde det altså anderledes, og jeg har nu kun Grund til at være taknemlig for den store Hyldest, der blev mig til Del. Men samtidig fik 2 jeg rigtignok et uventet Arbejde med en Korrespondance, som endnu ikke er aflastet. Derfor har De ikke tidligere fået Svar på Deres venlige Skrivelse af 21d f.M. angaaende min nye Bog, og heller ikke fået Fortsættelsen af Manuskriptet tilsendt; – men om et Par Dage håber jeg igen at være leveringsdygtig. Prøvesiden tillader jeg mig hermed at tilbagesende med den Anmærkninger, den har givet Anledning til; da Manuskriptet foreligger fuldt færdigt, mener jeg det forsvarligt at foreslå, at der straks begyndes på Sætningen. Hvad Oplagets Størrelse angår, da vil jeg tro, at 3000 Ekpl 3 vil være tilstrækkeligt; men bedst er det jo at vente med at tage Bestemmelse derom, indtil Forlaget har fået Lejlighed til at bedømme Bogens Salgsmuligheder.

Jeg beder Dem modtage venlig Hilsen.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.