Niels Jeppesen

Bibliografi

udarbejdet af Henrik Loft Nielsen på grundlag af KBs REX og bibliotek.dk.

 1. Den som sejrer –, Roman, Pio 1908 (310 sider)
 2. Digte, Pio 1909 (45 sider)
 3. Under Byrden, Roman, Pio 1910 (286 sider)
 4. Hegn og Hytter. Fortællinger, Gyldendal 1911 (144 sider)
 5. Hans og Thomas, Roman, 1913 (284 sider)
 6. Gyldne Straa. Digte, Gyldendal 1915 (79 sider)
 7. Den gode Hyrde. Fortælling, Nyt nordisk Forlag og Gyldendal 1918 (163 sider)
 8. Slesvigs Sønner. Digte, Gyldendal 1919 (86 sider)
 9. Fra den gamle By og den gamle Skole. Af Johannes V. Jensen, Niels Jeppesen og Georg Saxild. Levin og Munksgaard 1920 (55 sider)
 10. Rodløs. En Livsskæbne, Roman, Nyt nordisk Forlag og M.P. Madsens Boghandel 1921 (128 sider)
 11. Aarets Tider. Digte, M.P. Madsens Boghandel 1922 (79 sider)
 12. Viborg og Omegn. Udgivet af Turistforeningen 1923 (21 sider)
 13. Omkring Nutidsdigtningen, Nyt nordisk Forlag 1924 (56 sider)
 14. Den sønderjydske Skolelærer og Salmedigter N.I.K. Thornums Liv og Skrifter. Med et Udvalg af hans Salmer. Gyldendal 1925 (78 sider) [Nis Thornums salmer s. 35-78]
 15. Sange og Salmer, Gyldendal 1927 (78 sider)
 16. Pilatussønnen, Nyt Nordisk Forlag 1931 (158 sider)
 17. Harald Kidde og hans Digtning, Munksgaard 1934 (136 sider)
 18. Jyllands gamle Hovedstad 1440-1940. Digte, Munksgaard 1940 (48 sider)
 19. Aftensangbog: fra 25 Aar ved Viborg Katedralskole. Viborg Stiftsbogtrykkeri 1940 (32 sider)
 20. Nogle Julesange, Schou 1941 (32 sider)
 21. For os. Digte fra Frihedskampen. Forord af J. Christmas Møller, Munksgaard 1945 (45 sider)
 22. Muld og mennesker, Digte, 1948 (46 sider)
 23. Danske Toner og Minderuner fra 40 Aar. Digte. Illustreret af Johannes Bæch, Forfatterens Forlag 1949 (94 sider)
 24. Samtaler med Henrik Pontoppidan, Rosenkilde og Bagger 1951 (47 sider)
 25. Barndommens Billedbog, Schou 1952 (110 sider)
 26. Ungdommens lykkelige Daarskab, Søren Lund 1956 (135 sider)
 27. Bondeliv og Bibelbog. Digte fra 50 Aar, Forfatterens Forlag, i kommission hos Schous Boghandel 1957 (41 sider)
 28. Dunhamre, et udvalg af erindringsbilleder, artikler, noveller, digte. Ved Børge Jensen, forord af P.G. Lindhardt. Ebo 1960 (112 sider)