Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 28. december 1942

tilsat vor Menneskelighed


28/12 42.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Niels Jeppesen!

Tak for Deres elskværdige Julehilsen1 og modtag mine bedste Ønsker for Dem og Deres Familje i det kommende År. Gid det for os alle sammen må blive glædeligere end det forløbne. Vi trænger til at komme ind i Samfundsforhold, som vi kan være bekendt. I Øjeblikket må vi skamme os over at have 2 tilsat vor Menneskelighed i den Grad, som vi har.

Hils Deres Frue og hav det selv så lykkeligt, som man i denne Tid kan have det.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. tilbage