Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. august 1942

ønsker ikke Livet forlænget


5te Avg. 42.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Det er ikke med min gode Vilje, at jeg først i Dag skriver til Dem og takker for Fødselsdagshilsen1 og Deres så elskværdige Fødselsdagsartikel2 om mig. Men jeg har haft en ret stor Korrespondance i Anledning af denne ulykkelige Fødselsdag, og jeg vilde ikke skrive, før jeg havde fået den på Afstand. De selv har haft et Dødsfald3 blandt Deres Nærmeste. Det gør mig oprigtig ondt for Dem. De trænger til og fortjener Oplevelse, og får i Stedet Begravelse og ufattelige Afslag fra Forlæggere. Men Tiden er jo nedslående for os alle. Min Læge mente at glæde mig forleden ved efter en Undersøgelse at forsikre, at jeg vilde blive 90. Det var en Misforståelse. Jeg kan under de nuværende Forhold ikke ønske Livet yderligere forlænget. Jeg tror ikke på Oplevelser i en nær Fremtid, som kan være til Glæde for en Dansker. Men lad mig ikke 2 komme nærmere ind på det.

Hav det godt, kære Niels Jeppesen; og gid De må blive forskånet for flere Skuffelser. Hils Deres Hustru. Jeg ønsker Dem begge Glæde af Deres Børn.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fødselsdagshilsen: kendes ikke. tilbage
[2] Fødselsdagsartikel: artikel i Viborg Stiftstidende 21.7.1942 og digt samme sted 24.7.1942. tilbage
[3] Dødsfald: Niels Jeppesens søster, fhv. sygeplejerske Kirstine Margrethe Jeppesen døde 4.7.1942 i Vejle, 64 år gl. tilbage