Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 31. december 1939

Galschiøt lysende Eksempel


31 Decb. 39.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Niels Jeppesen!

Det skyldes en lang og grum Sygdomsperiode, at jeg så længe har været tavs. Jeg er vedblivende Patient og kan ikke skrive Breve; men Året skal dog ikke få Lov at gå ud, uden at jeg har sendt Dem en Genhilsen med Tak for de Breve1 og Aviser√, jeg i de sidste Måneder har modtaget fra Dem. Min elendige Tilstand står vel nok noget i Forbindelse med Verdenssituationen, der jo for Tiden ikke kalder på Livslysten; men der er også andre Grunde til det Krafttab, jeg fortsat lider under, og som rimeligvis snart vil gøre mig til en rigtig Skrælling. Endnu 2 kan jeg dog som Regel være oppe det meste af Dagen og behøver ikke som min gamle Ven Galschiøt, der forleden fyldte 95 År, at ligge i Sengen 17-18 Timer. Da jeg på Fødselsdagen pr. Telefon lod høre til hans Befindende, beklagede han sig dog slet ikke. Ham vil jeg tage til lysende Eksempel for mig, når det yderligere går mod Heldningen med mig2.

Disse Linjer blot for at bringe Dem selv, Deres Hustru og øvrige Familje mine bedste Ønsker i Anledning af Årsskiftet. Måtte det blive godt for Dem i enhver Henseende.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Breve: kendes ikke. tilbage
[2] det … går mod Heldningen: sammenblanding af "det er på Hældningen" og "det går mod Enden", se også ODS Hældning 2.2. tilbage