Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. marts 1938

Åkjærs Pjece


19d Marts 38.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Niels Jeppesen!

De véd måske, at jeg for Tiden har en lille Bog1 placeret i Forlagstrykkeriet. Jeg har forlængst læst den sidste Korrektur og mente derfor, at jeg vilde kunne sende Dem et Ekpl af den samtidigt med, at jeg i det hele lod høre fra mig. Men da det af en eller anden Grund trækker ud med dens Udsendelse, vil jeg nu ikke længer vente med at takke Dem for Deres sidste Brev2 og tilbagesende det Ekpl. af Åkjærs gamle Pjece3 om Indre Mission, som De var så venlig at låne mig. Men iøvrigt kan det kun blive en ganske kort Hilsen denne Gang. Jeg er for Tiden ikke rask nok til at kunne√ skrive Brev, må navnlig skåne mine forårstrætte Øjne.

Åkjærs Pjece har, som De formodede, interesseret mig ikke så lidt. Den er både kraftig og forstående, og det undrer mig ikke, at den i sin Tid vakte stor Opsigt. Men den Kronik4 af Dem 2 selv, der fulgte med, havde jeg ikke mindre Glæde af. Den var fortræffelig. Jeg har sjelden læst noget bedre i de københavnske Blades Føljetoner. De må ikke af nogle Redaktioners Uforstand eller Vrangvilje forledes til at lade Deres Pen ruste. Det har De ikke Lov til5.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Arv og Gæld udkom 30.3.1938. tilbage
[2] Brev: NJ skrev 11.2.1938: "[…] sender "Missionen og dens Høvding" af Jeppe Aakjær, som De her for mange Aar siden havde Lyst til at læse […] I Sommer igen store Viborg-Dage med Festspil og Optog […] Vi venter ogsaa Dem hertil […] Nu glæder jeg mig til at læse "Arv og Gæld" og læse den op for mine Elever. Da jeg skulde have en Vikartime i Kemi for en Kollega i dette for mig helt fremmede Fag, foretrak jeg at læse lidt op af Hamskifte – dens religiøse og polytekniske Steder. Den gjorde stor Lykke i II G. De bedste Hilsner ogsaa til Deres Dattersøn, som endnu ikke har ladet høre fra sig […]." tilbage
[3] Pjece: Missionen og dens Høvding, 1897. tilbage
[4] Kronik: om Jeppesens gamle lærerinde. tilbage
[5] NJ svarede 24.3.1938: "Tak for Deres Brev og "Missionen og dens Høvding". De maatte ellers gerne have beholdt Aakjærs Pjece, og vil De have den, skal jeg gerne sende den igen. Og Tak for Deres opmuntrende Udtalelse om min sidste Kronik. Har sendt en ny til Gandrup i Aarhus igår – inspireret af en Notits "Dansk Arbejde" i Tidsskriftet "Vild Hvede" […] har talt ved min Moders Begravelse i Gaverslund Kirke […] har faaet et Brevkort fra H.P.E. Hansen, der spørger, om jeg har læst Otto Gelsteds nye Bog om Johs.V. Jensen og set, hvor han har hugget fra ham. […] I Aften kommer Vilh. Andersen til Byen og taler i "Folkelig Universitetsforening" om Fr. Paludan Müller […] PS. Hitler er en farlig Mand for os i Sønderjylland […] Jeg glæder mig til Deres "Arv og Gæld" – ogsaa til de smaa Hentydninger til Nutidens Mangel paa Personligheder […]." tilbage