Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 7. februar 1933

denne Fortale


7.2.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Tak for Deres indholdsrige Brev1. Det glædede mig at se af Kronikerne, at De endnu af og til aksler Deres Skind og drager i Leding. Når jeg straks svarer på Brevet, er det især på Grund af Deres Forespørgsel om den Fortale, jeg i sin Tid skrev til en forventet ny Udgave af Deres store Dobbelt-Roman, og som De nu ønsker at give en anden Anvendelse. Jeg husker naturligvis godt, at jeg skrev denne Fortale; men Indholdet af den har jeg glemt. Det vil derfor være rigtigst, at jeg bliver præsenteret for den igen. Jeg plejer ganske vist at sige som Pilatus, at hvad jeg skrev, det skrev jeg; men jeg vil dog helst kende Ordlyden af det, jeg har skrevet, især når det skal fremkomme i en anden Forbindelse end den oprindelig tiltænkte. De vil da nok være så god at sende mig det til Gennemsyn og Approbation.

2 Jeg er lidt Patient i disse Dage, og fatter mig derfor kort. Fra Deres Vejle-Bekendt H.P.E. Hansen hører jeg ikke så sjelden (han er en ihærdig Brevskriver), men jeg har kun set ham én Gang, og det er længe siden. Tiden (repræsenteret ved Forlæggerne og Kritiken) er ubarmhjertig imod ham. Han skriver den ene Bog efter den anden, men kan ikke få noget ud. Og han er dog virkelig en betydelig (omend lidt√ konfus) Begavelse, vistnok den af de yngre, hos hvem Evnerne strømmer rigest.

Det er trist med Deres tidligere Rektor2. Vi mødtes for nogle Måneder siden her på Holmegårdsvej. Han var den Gang tilsyneladende rask og forhåbningsfuld.

Hjertelig Hilsen til Dem selv og Familje

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: NJ skrev 5.2.1933: "[…] takker for Julehilsen […] Hermed et Par Kroniker, havde nogle flere, som Hans Kyrre laante i Efteraarsferien, umuligt at faa dem vristet fra ham […] begyndt paa Kidde-bogen […] Rektor Østergaard stadig paa Dianalund for sine Nerver og skal senere opereres for Mavelidelse […] ser ikke ud til, jeg kan faa mine første Bøger ud med Deres Forord; har De – i saa Tilfælde – noget imod, at jeg offentliggør Deres Forord i f. Eks. Gads Magasin? […] Ved De noget om H.P.E. Hansen? […] har faaet en ny god Digter til Viborgegnen, Vendelboen Erling Kristensen […] "Artiumkandidaten", næstældste Datter [Anni Margrethe, f. 2.10.1915] læser Lykke-Per og finder den vældig god […]." tilbage
[2] Carl V. Østergaard blev 1.8.1932 rektor for Ordrup Gymnasium. Fra 1.8.1933 virkede Ø. som lektor ved Gentofte Statsskole. Han boede Holmegaardsvej 5. tilbage