Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra København. 28. december 1925

flyttet ind til et Hotel

Kbhvn.
28.12.25.

Kære Niels Jeppesen!

Jeg har igen fået meget at sige Dem Tak for: Brev og Bog og – nu sidst – Deres og Deres Frues venlige Julehilsen. Den lille Bog1 om Deres gamle Slægtnings Liv og Død har optaget mig ikke så lidt. Skønt jeg ikke tror på, at han er bleven myrdet, må jeg indrømme, at der er noget mærkeligt og gådefuldt ved hans Død, som efter min Mening altså var et Selvmord. Også en Fremmeds Tanker bliver hængende i det mørke Slør, der hviler over den fromme Mands uhyggelige Endeligt. Men måske har da Folk, på hvis Vidnesbyrd De væsenlig bygger, slet 2 ikke forstået hans sande Væsen; og fra den fromme Tone i hans Salmedigtning kan der jo intet bestemt√ sluttes. Disse Salmer er jo ikke meget originale; og som Formen er lånt, kan også Følelsen have været det.

Men hvordan det nu forholder sig med hans Livstragedie, så har De sat Deres gamle Slægtning et smukt Minde. Ingen, der læser Deres lille Skrift, vil kunne lægge det fra sig uden at være bleven bevæget.

Det glædede mig at høre, at De har det godt, og at både Deres Frue og Børnene trives. Så har De sikkert haft en fornøjelig Jul. Vil De hilse dem alle fra en, der ofte har dem i Tankerne. Min egen Jul har været formørket 3 af Ængstelser for min Kone, der har været syg de sidste Måneder og slet ikke synes at ville komme sig. For at kunne give vor jyske Pige et Par Ugers Ferie er vi nu flyttet ind til et Hotel, og her har vi√ til vor Overraskelse truffet en gammel Ven, Prof. Vilh. Østergård, – Deres Rektors Far – der er flyttet herind fra Fredensborg. Jeg kommer netop nede fra Restavrationen, hvor vi to Gråskæg har siddet og snakket gammelt.

Alt godt i det nye År, kære Jeppesen! Mon jeg ikke snart skal have den Glæde at kunne lykønske Dem til Lektortitlen?

Deres hengivne
H. Pontoppidan. [underskriften fraklippet]

 
[1] Bog: Den sønderjydske Skolelærer og Salmedigter N.I.K. Thornums Liv og Skrifter, 1925. tilbage