Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
17. december 1919

Livets uundgåelige Plager

17.12.19.

Kære Niels Jeppesen!

En god Jul for Dem og Deres Familje! Og mange Tak for den smukke lille Bog1, De nylig sendte mig. Den må De da sikkert få Glæde af. Skønnest synes mig Mindedigtet over Harald Kidde, navnlig har dets 3die Afsnit grebet mig. Hvor har De holdt af ham, og hvor må De savne denne Ven og Skriftefar!

Også for Samlingens tredjesidste Digt har jeg naturligvis været glad; men for 2 det har jeg tidligere takket Dem.

Selv har jeg været stum i År. Mine Ansigtssmerter har Måneder igennem gjort mig uarbejdsdygtig, og det synes, som om jeg aldrig skal helt befries for dem. Men hver har jo sit, og det gælder om at komme på Kammeratskabsfod med Livets uundgåelige Plager. Som den énbenede er nødt til at forsage Dansens Glæder men derfor jo ikke behøver at fortvivle, må jeg give Afkald på adskillige af Dagliglivets Behageligheder og Adspredelser, som jeg vel også nok lærer at kunne undvære. Værst er det, at min Hørelse mere og mere angribes, så også Glæden ved Samtale berøves mig. I Teatret har jeg længe kun 3 kunnet opfatte Musik.

En hjertelig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan2.

 
[1] Bog: digtsamlingen Slesvigs Sønner, 1919. tilbage
[2] underskriften er fraklippet og fjernet. tilbage