Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra København. 25. november 1917

på Grund af Titlen

Snekkersten.
25.11.17.1

Kære Hr. Niels Jeppesen!

De må tilgive mig, at jeg først nu svarer Dem og siger Tak for Deres venlige Lykønskning2. De forstår sikkert Grunden dertil uden nærmere Forklaring. At jeg blev glad både for Udmærkelsen og Pengene, er vel kun naturligt, og jeg takker Dem, fordi De under mig begge Dele.

Jeg håber, De lever vel og trives i det ærværdige Viborg. Men jeg har forgæves kigget ud efter "Den gode Hyrde" blandt Efterårets mange Bøger. Den Bog har jeg på Forhånd forgabet mig i på Grund af Titlen. Men det er godt, at De giver Dem Tid. Der [fortsættes nedad i venstre margin] bringes så meget Jaskværk tiltorvs.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren / Hr. Adjunkt Niels Jeppesen / Jernbanegade / Viborg"; poststemplet "Kjøbenhavn 25.11.17, 4-5 E" og "Viborg 26.11.17". tilbage
[2] Lykønskning: til Nobelprisen. Forinden havde NJ skrevet 25.9.1917: "[…] takker for Gaven [De Dødes Rige] […] skammer mig over mit Digt […] omgaas ikke mere Pen, Blæk og Bøger – arbejder i Haven […] har ikke faaet "Den gode Hyrde" færdig […] ikke let at skrive og være Religionslærer samtidig […] er blevet fastansat uden Forbedring af Økonomien […]." tilbage