Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Helsingør. 2. august 1917

hædret med Digt

2.8.11 [2.8.1917].1

Kære Hr. Niels Jeppesen!

Hjertelig Tak for Deres Fødselsdagstelegram. Dersom det er rigtigt, hvad der er kommet mig for Øre, at De tillige har hædret mig med et meget smukt Digt i "Verden og Vi"2, så må De endelig foranledige, at Redaktionen 2 sender mig [det]. Jeg har forgæves søgt at skaffe mig det pågældende Nummer i Helsingør3. – Idag blot disse Linjer med min bedste Hilsen. Deres hengivne
[visitkortets trykte navn:] Henrik Pontoppidan

 
[1] skrevet på et visitkort. Årstallet "11" må være en fejlskrivning for 1917. tilbage
[2] Verden og Vi: populært ugeblad redigeret og udgivet af Poul Hertz. Første nummer kom 8.12.1911. Bladet ophørte i 1931. tilbage
[3] NJ svarede 9.8.1917, p.t. Vejle: "[…] takker for Brev og Kort […] har turet Nord- og Midtsjælland rundt med Harald Kidde og Hans Kyrre […] sender "Verden og Vi" […] sender ogsaa et lille Digt […]." tilbage