Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Tyringe, Sverige. 23. september 1915

Embedsmanden


23.9.15.
Sanatoriet
Tyringe.1

Kære Hr. Jeppesen!

Modtag denne foreløbige Hilsen med Lykønskning til Embedsmanden og det modsatte til Digteren2. Når jeg kommer hjem og er bleven rask, skal De høre ordenlig fra mig.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] postkort med motiv: "Tyringe Sanatorium. Utsikt från Sanatoriet", adresseret til "Hr. Adjunkt Niels Jeppesen / "K.F.U.K."s Pensionat / Viborg / (Danmark)"; poststemplet "24/9". tilbage
[2] NJ skrev 11.9.1915 fra Viborg: "Da De maaske endnu husker mig, vil jeg i Aften give et lille Livstegn fra mig. […] er Adjunkt ved Katedralskolen – efterfølger Loft […] Familien endnu i Gjentofte […] har hørt af Nexø, at Fru Pontoppidan er meget syg […] Det er mange Aar siden, jeg har talt med Dem nu […]." – Forgængeren som religionslærer ved Viborg Katedralskole, lektor Johannes Loft (1866-1962) var kommet til Odense Katedralskole. tilbage