Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Snekkersten. 9. april 1914

de religiøse Livsværdier

Snekkersten.
9.4.14.

Kære Hr. Niels Jeppesen!

Det er virkelig forbavsende, at De ikke nogetsted har kunnet få Husrum for Deres Foredrag. De skulde forsøge de radikale Provinsaviser. Ikke mindst ude i Provinsen trænges der til et Oplysningsarbejde på dette Område1. Og De er en af de meget få danske Forfattere, som er i Stand til at yde noget her. De fleste andre, som nu begynder at få Øjnene 2 op for de religiøse Livsværdier, er bare Eftersnakkere.

Dersom det bliver til noget med den tyske Oversættelse af Deres Dobbelt-Roman, skal jeg med Glæde præsentere Dem for det nye Publikum. Jeg anbefaler Dem Insel-Verlag (Leipzig) som et fint Forlag, der interesserer sig for skandinavisk Literatur og bl.a. har udgivet Nexø's "Pelle Erobrer".

Alt godt ønskes Dem og Deres lille Hjem af

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] NJ sendte foredraget 27.3.1914, og 25.5.1914 meddelte han at foredraget nu var optaget i Nykjøbing Dagblad [19., 20., 23. og 26.5.1914; avisen hed fra 1918 Lolland-Falsters Venstreblad]. tilbage