Henrik Pontoppidan til Thit Jensen
1. november 1925 (1925-11-30)

ofte fuldkomment originale

[...]

I første Del finder jeg Gerd herlig tegnet; som Mand maa jeg – omend De vel næppe har tilsigtet den Art Virkninger! – ligefrem forelske mig i hende, og i 2det Bind siger og tænker hun en Mængde ypperlige Ting, der for en stor Del er ubestridelige og meget ofte fuldkomment originale. Helt upartisk er hun vel næppe altid – som De selv i hele Deres Ildhu – men vil man som den Mand, man er, staa helt upartisk, maa man ofte give hende og Dem Ret imod ens eget Køns vitaleste Interesser!

[...]

 
[1] iflg. Thorkild Skjerbæks undersøgelser findes ingen breve fra HP til TJ i hendes efterladte papirer på KB (acc. 1991/28). tilbage