Henrik Pontoppidan til Karl Hude
Sendt fra Gentofte. 27. december 1912

blev dog helst herhjemme

f.T. Gentofte.
27.12.12.

Kære Rektor Hude!

Deres Julehilsen1 glædede mig meget, og jeg er Dem taknemlig, fordi De har tænkt på mig med så megen Venlighed. De må tro, at jeg ofte mindes min Hillerød-Tid og mangen Gang har fortrudt, at jeg rejste derfra. Vi har siden nærmest været hjemløse, og i Øjeblikket er vi det ganske. Vi har vort Bohave magasineret i Helsingør og er kun rejst hjem på Prøve. Desværre falder Prøven vist ikke heldig ud; 2 det danske Vinterklima døjer jeg endnu ikke, – og jeg blev dog helst herhjemme.

Min stakkels Bog er nok bleven slemt medtaget af Kritiken; men sådan gik det også med "Lykke-Per"; først ved den tredje-fjerde Snaps fik Kritikerne Øjnene op. Mange Tak for Deres gode Ønsker for Fortsættelsen!

Og nu beder jeg Dem og Deres Frue modtage de venligste Hilsner med Ønsket om alt godt fra min Kone og

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. tilbage