Henrik Pontoppidan til Inger Holt
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 25. december 1936

læse en 1ste Korrektur


Juledag 36.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Inger Holt!

Skønt jeg for Tiden på Grund af Øjendårlighed skal skåne mit Syn mest muligt, må jeg dog uden Tøven sende Dem min hjertelige Tak for den smukke Blomsterhilsen, hvormed De glædede mig i Går. Jeg har desuden en anden Grund til at lade høre fra mig uden Opsættelse, nemlig denne: Gyldendal vil straks ved det nye Års Begyndelse begynde Trykningen af et nyt (vistnok det syvende) Oplag af "Lykke-Per", som længe har været udsolgt. Jeg har beklaget mig over, at flere af de tidligere Udgaver, som jeg ikke selv har haft Lejlighed til at øve Kontrol med, har været ret skødesløst behandlet fra Trykkeriets 2 Side, og da jeg for Tiden ikke selv må bruge mine Øjne til den Slags Arbejde, har Forlaget foreslået mig at udpege en anden, der kan og vil påtage sig at læse en 1ste Korrektur for Forlaget. Nu er det, jeg vil spørge Dem, om jeg må have Lov til at foreslå Dem, eller er De for optaget i Deres Skole eller af anden Gerning? Jeg har tænkt mig, at det måske kunde få nogen Betydning for Dem at komme i Forbindelse med Gyldendal, hvis nye Direktør, Frk. Ingeborg Andersen1, er Magister ligesom De. Hun skriver herom: "Dersom De vil sende os Adressen, skal vi ordne Resten".

Ja, blot disse Linjer i Dag. Når De har bestemt Dem, kan jeg måske få Lejlighed til at hilse personlig på Dem herude i Ordrup, hvor De længe har været savnet.

Med fornyet Tak for Julehilsenen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Ingeborg Andersen: (1887-1960), mag. art. i engelsk 1915, konsulent hos Gyldendal 1921, underdirektør med ansvar for salget af dansk litteratur 1936 og ved Fr. Hegels afgang i 1940 administrerende direktør. tilbage