Henrik Pontoppidan til Anders W. Holm
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 12. maj 1934

min hentørrede lyriske Åre


12.5.34,
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Anders W. Holm!

Trods Påkaldelse og Bøn til alle ni Muser er det desværre ikke lykkedes mig at afpresse min vistnok helt hentørrede lyriske Åre (der jo aldrig sprudlede rigt) noget præsentabelt Produkt. For ikke at sætte Dem i Forlegenhed meddeler jeg Dem dette Sorgens Budskab allerede i Aften, idet mit Befindende for Tiden er så miserabelt, at der ikke er Grund til at vente bedre Resultat af et nyt Forsøg. 2 Jeg håber nu oprigtig, at De vil overvinde Deres Ulyst til at anvende Deres eget klangfulde og smukke Digt som Prolog. Det er jo dog kun naturligt, at et af Foreningens Bestyrelsesmedlemmer tager Ordet ved denne Lejlighed1. Det vilde lette en Sten også fra mit Hjerte, dersom De kunde bestemme Dem dertil.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] denne Lejlighed: Dansk Forfatterforenings 40 års jubilæum. tilbage