Henrik Pontoppidan til Anders W. Holm
Sendt fra Svendborg. 3. november 1927

for hans egen Regning


3 Novb. 27.
f.T. Svendborg.

Kære Hr. Anders W. Holm.

Hvad Niels Thorsen (i min sidste Bog1) har tænkt eller udtalt om nyere dansk Poesi, må virkelig stå for hans egen Regning. Ganske vist mener jeg, at man af Børn og forbitrede Folk mangen Gang kan høre Sandheden; men det går dog ikke an, at De gør mig ansvarlig for alt, hvad Thorsen mener og siger. Han og jeg er på væsenlige Punkter dybt forskellige. Således kunde jeg tænke mig, at han, der (i Modsætning til mig) kaster 2 Vrag på Goethe, heller ikke vilde kunne glæde sig over Deres Poesier, sådan som jeg så mange Gange har gjort; – men når De forundrer Dem over, at ikke en Gang Deres Digte fra Krigsårene har kunnet influere på hans Dom over Tidens Poesi, så har han på dette Punkt en lovlig Undskyldning, idet han havde ligget flere År i sin Grav, da "Fredlys din Jord"2 og "Det nye Danmark"3 udkom. Min Bog ender med Marneslaget, og Deres to Digtsamlinger er fra 1917 og 1922.

Vil De nu alligevel modtage min Tak for Tilsendelsen. Der findes 3 i begge Samlingerne adskilligt værdifuldt som f.Eks. "Den tyske Mikkel og den franske Jean", der virkelig er en Perle, som selv Thorsen sikkert vilde have frydet sig over.

Med venlig Hilsen

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] sidste Bog: Mands Himmerig. tilbage
[2] Anders W. Holm: Fredlys din Jord. Stemninger under Verdenskrigen (1917). tilbage
[3] Anders W. Holm: Det nye Danmark. Stemninger efter Verdenskrigen (1922). tilbage