Henrik Pontoppidan til Harald Høffding
Sendt fra Svendborg. 31. juli 1927

to smukke Malerier


31 Juli 27.
f.T. Svendborg.

Kære Hr. Professor Høffding!

Da jeg for ti År siden fyldte 60, sendte De mig en venlig Lykønskning, og jeg mindes den Stolthed og Glæde, Deres Hilsen vakte hos mig. I den mellemliggende Tid har jeg så at sige intet udgivet. Sygdom og anden Ulykke har Gang efter Gang slået mig Pennen ud af Hånden. Jeg mente mig af den Grund halvvejs glemt, og det overraskede mig forleden på min 70 Års Fødselsdag at mærke, at det ikke 2 var Tilfældet. Pressens rutineret iscenesatte Jubilæumshyldest forstår jeg dog at vurdere efter Fortjeneste; men at De, Professor Høffding, endnu mindes mig med så megen Venlighed, det er en Ære, som jeg veed at skatte. Jeg beder Dem modtage min hjerteligste Tak, både for Fødselsdagsbrevet og for de to smukke Malerier, hvormed De sammen med en Kreds af ældre og yngre Venner har glædet mig.

Deres ærbødige og hengivne
Henrik Pontoppidan.