Henrik Pontoppidan til Pauline Hirschsprung
Sendt fra Holte. 29. juli 1909

takke ham for venligt Besøg

Holte.
29/7 09

Kære Fru Hirschsprung!

Gang for Gang forpurrer Vejret en planlagt Rejse til Espergærde, og jeg må nu igen nøjes med en skriftlig Hilsen for at takke Dem, fordi De så venligt mindedes mig på min Fødselsdag. Deres Søn – "Direktøren", som man vel nu tør kalde ham – glædede mig også den Dag med en Hilsen. Jeg håber med det allerførste at få Lejlighed 2til personlig at takke ham både herfor og for et venligt Besøg.

Jeg tænkert ofte på Dem, kære Fru Hirschsprung, når Vinden tuder rigtig vinterligt udenfor mit Vindu. Mon De dog ikke længes efter Italien?

Også min Kone sender en hjertelig Hilsen.

Deres ærbødigst hengivne
H. Pontoppidan.