Henrik Pontoppidan til Heinrich Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 7. oktober 1905

pænt indbundet Eksemplar

Hillerød.
7d Oktb 1905.

Kære Hr og Fru Hirschsprung!

De har vist forundret Dem over, at jeg endnu ikke har sendt Dem min nye Bog1. Men Sagen er den, at jeg jo gerne vilde sende Dem et lidt pænt indbundet Eksemplar, og et sådant kan ikke fåes før om nogle Dage. Jeg håber da at være i Stand til selv at overbringe Dem den, og det er jo også snarty på høje Tid, om jeg skal få Lejlighed til at se Dem, inden De rejser.

Vi var oprigtig bedrøvede over, at vi skulde ligge i Håndværkerroderi, da De forleden vilde besøge os. Vi fik to nye Kakkelovne sat op, og det af en "Montør" fra Fabrikken i København, som ikke kunde afbestilles. I en hel Uge har den Historie med tilhørende Rengøring stået på, idet Arbejdet naturligvis var dårligt gjort og måtte gøres om. Jeg var muligvis flygtet [2] til Egebæksro en Dag, dersom jeg ikke uheldigvis havde forkølet mig og måtte holde mig i Ro. Endnu er jeg ikke helt kvik trods det gode Vejr.

Blot disse Linjer til Forklaring, og med dem de venligste Hilsner fra min Kone og

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] nye Bog: Af de to flg. bøger, Den gamle Adam i ny udgave (1.11.) og Borgmester Hoeck og Hustru (2.12.) kom kun den første på Aage Hirschsprungs Schubotheske Forlag. tilbage