Henrik Pontoppidan til Heinrich Hirschsprung
Sendt fra Lindersvold Skovridergård. 28. december 1904

Indvendinger mod Lykke-Per

f.T.
Lindersvold Skovriderg.
pr. Fakse.
[ca. 28.12.19041]

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg sender Dem min bedste Tak for Deres elskværdige Linjer; det var mig en stor Glæde at høre, at min Bog havde tilfredsstillet Dem, så meget mere som jeg tror at vide, at De hidtil har haft adskillige og måske berettigede Indvendinger at gøre mod min vidtløftige Fortælling. Jeg vil nu trøste mig med Ordet: "Ende gut, alles gut."

Fra Deres Søn kan jeg bringe Hilsen. Vi spiste til Middag sammen forleden, da jeg var i København for at gøre Juleindkøb. Vor Jul tilbringer vi igen iår hos min Svoger 2 der er Skovridder. Her tilbringer vi Dagene med at gå på Jagt, Aftenerne – de lange, lange Aftener – med Kortspil eller anden tidsfordrivende Idræt. Forhåbenlig lever også De i Sol2 og savner ikke Norden. Min Kone og jeg var kede af, at vi ikke fik Lejlighed til at sige Dem Farvel; men det trak så længe ud med vort Flytningsroderi3, at vi ikke kunde komme hjemmefra, før det var for sent.

Jeg beder Dem og Deres Frue modtage vore ærbødige Hilsen med Ønsket om alt godt i det kommende År.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] For dateringen taler flg: 1) sidste bind af Lykke-Pers førsteudgave: Lykke-Per. Hans Sidste Kamp udkom midt i december 1904. 2) Et brev til Martin Goldschmidt er skrevet valgte dato samme sted, 3) hvor HP også befandt sig jul og nytårtid året før. 4) Det valgte år passer også m. den omtalte flytning. tilbage
[2] I sol: Hirschsprung tilbragte fast vintermåneder i Nervi i Norditalien. tilbage
[3] Flytning: I oktober(???) var HP flyttet fra Hillerød til Jægerbakken i Frederiksborg. tilbage