Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 20. marts 1907

Flyvegrillerne

Frederiksborg.
20d Marts 1907.

Kære Hirschsprung!

Jeg har nu overvundet mig til at skrive det Brev til Insel-Verlag. Vil De nu gøre mig den store Tjeneste for min Regning at lade det oversætte af en Kyndig; jeg selv kender ingen. Såsnart jeg får Kontrakten om "Emanuel"1 bragt i Orden, skal jeg sende Dem den. Jeg lader altså indføre i den, at Honoraret sendes til det Schubotheske Forlag.

Dersom det var muligt, vilde jeg gerne have Oversættelsen af Brevet (tilligemed dette selv√) 2 sendt hertil√ allerede i Løbet af Morgendagen. Jeg går nemlig og skæver til min Kuffert og veed ikke, hvad Øjeblik jeg giver efter for Flyvegrillerne. Forøvrig har jeg været flittig og kan forhåbenlig inden altfor længe præsentere Dem Resultatet.

Venlige Hilsner herfra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Emanuel: Det forjættede Land kom i 1908 på tysk. tilbage