Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 8. januar 1907

Nytaarshilsner

Hillerød.
8/1 1907.

Kære Hirschsprung!

Ved at sætte mig i Forbindelse med Forlaget har jeg nu fået at vide, at De stadig er i Nervi. Jeg veed ikke, hvorfra jeg har fået den Ide, at De vilde tilbringe Nytårsdagene i Paris. Men Ideen havde jeg, og derfor sendte jeg ingen Nytårshilsen. Nu kommer jo denne noget sent; men det er altså ikke, fordi jeg ikke har tænkt på Dem. Min Kone og jeg har tværtimod 2 ofte talt om Dem i denne Jul, og vi sender Dem begge en hjertelig Hilsen med Tak for al Venlighed i det forløbne År og med Ønsket om alt godt for Dem i det kommende. Vil De så bringe en foreløbig Hilsen til Deres Forældre og takke for de smukke Blomster, som endnu pynter i vore Stuer og vækker farlige Længsler. Ja, og vil De så hilse den store Havestue dernede; der sad jeg jo og skrev "Asgårdsrejen", som jeg synes at skulle få Fornøjelse af. I næste Uge skal Stykket spilles på "Folketeatret", og idag havde jeg telegrafisk Forespørgsel fra Fahlstrøms Teater i Kristiania om Betingelser for Opførelsesretten dér1. – På Gensyn!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[Tilføjet i marginen:] Netop nu fik jeg Deres Kort fra Nervi; det havde gjort en lille Rejse til Lindersvold. Tak!

 
[1] Se brev fra Pontoppidan til J.L. Lybecker 15.1.1907. tilbage