Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 22. november 1906

flere Forudsætninger

Hillerød.
22d Novb. 1906.

Kære Hirschsprung!

Tak for Deres elskværdige Brev. Jeg vidste jo nok, at De ikke vilde forstå min Vægring ved at overtage noget Censorat hos Dem anderledes, end den var ment, nemlig som et Pålæg, jeg har måttet give mig selv, om at økonomisere med min Tid og mine Kræfter. Og forresten mener jeg absolut, at De i de fleste Tilfælde har flere Forudsætninger for at bedømme nyere "Literatur" rigtigt og retfærdigt end jeg.

For Tilsendelsen af Troels-Lunds nye Bog takker jeg Dem meget, den vil sikkert berede mig en Glæde.

Fortsættelsen af mit eget Manuskript følger her. Det sidste Kapitel skal være hos Dem på Mandag. Også 2 Ark Korrektur medsendes.

Førsteopførelsen af "Asgårdsrejen" er fastsat til næste Fredag (d. 30te) i 2 Odense. Jeg har fået Indbydelse til at overvære den, men jeg vover mig næppe til Rejsen.

Fra Deres Forældre har jeg modtaget en kærkommen Blomsterhilsen. Ja, det vilde være fristende at tage den for en Invitation; men jeg må nu blive herhjemme.

Om alt går vel, eller dog ikke altfor galt, kommer jeg til København i næste Uge. Og så ser De mig nok i Silkegade. Tak for Middagsindbydelsen; den må jeg vist vente med at følge til en anden Gang.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.