Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 18. september 1906

overordenlig og trofast Venskab

Hillerød.
18d Septb. 1906.

Kære Hirschsprung!

Man kan i en Telefon så dårligt få sagt, hvad man vil (det viste også mit efterfølgende Telegram1). Jeg gentager derfor her min hjertelige Tak til Dem og Hr. Lübecker for Blomster og Telegrammer; jeg er kun ked af, at De overhovedet blev ulejliget i en så ligegyldig Anledning2. En speciel Tak bringer jeg Dem for Deres Brev og det overordenlige og trofaste Venskab for mig, De her påny har givet Udtryk.

At De har haft Fornøjelse af mit Skuespil og tror på dets Scenelykke, har jo også glædet mig. Jeg vil, som sagt, gerne have Trykningen forceret det mest mulige. Jeg tænker nemlig lidt på at tage lidt bort; men forinden vil jeg gerne have Stykket indsendt til Teatret og en Afgørelse om dets Opførelse truffet. Nye Arbejder 2 trænger sig ind på mig, så jeg må have dette definitivt ud af Hovedet.

Jeg ønsker Dem velkommen tilbage til København. Gid De snart må blive helt Dem selv igen; så ser vi Dem måske herude. Vi tænker os at kunne komme til Egebæksro engang i Slutningen af Ugen. Men der sees vi vel næppe. Også fra Deres Forældre havde jeg igår et hjerteligt Telegram; jeg glæder mig til igen at hilse på dem, – nu står Afrejsen jo snart for Døren.

Endnu blot dette: jeg har fra Insel-Verlag i Leipzig fået Meddelelse om, at Oversættelsen af "Lykke-Per" (Hans im Glück, som Bogen hedder på tysk) udkommer i denne Måned. Jeg har givet Ordre til, at min Andel af Honoraret (1500 Mark) udbetales til Dem, og meddelt, at De har Fuldmagt til at modtage og kvittere for Beløbet.

Mange Hilsner fra os alle

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Telegram: kendes ikke. tilbage
[2] Anledning: 25-året for trykningen af HPs første tekst "Et Endeligt" i ugebladet Ude og Hjemme. tilbage