Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 8. februar 1906

forhandle Benyttelsen af mine Arbejder

[Kontrakt]

Hermed overdrager jeg Hr. Forlagsboghandler Åge Hirschsprung i København Retten til på mine Vegne at forhandle om og modtage Betaling for Benyttelsen af mine Arbejder i Ind- og Udland.

Hillerød 8d Februar 1906.
Henrik Pontoppidan.