Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 13. juni 1904

interesserer i visse Krese

13de Juni 1904. Hillerød

Kære Hirschsprung!

De må tilgive mig, at jeg har beholdt det medf. Manuskript; men her har jo, som De rigtig formoder, været en sand Jerusalems Forstyrrelse i Huset på Grund af min Kones Sygdom. Jeg vilde lyve, dersom jeg sagde, at jeg havde fået synderlig meget ud af Hr. H's Betragtninger; men jeg må tale lidt forsigtig derom, fordi hans Synspunkter er mig så fremmede. Det hele er jo nærmest et journalistisk Forsøg; men det giver sig ud for at være mere, og måske er det derfor, det ikke ret har tilfredsstillet mig. Imidlertid er det vistnok rigtigt, hvad Vilh. Andersen har skrevet om det, at det er et 2 Værk af Ånd; man træffer hist og her ganske slående Bemærkninger, og Emnet interesserer vistnok i visse Krese. Skønt altså personlig uden Begejstring for Bogen kan jeg da sikkert med god Samvittighed anbefale Dem dens Udgivelse.

Den igår modtagne Fortælling skal jeg med det allerførste tage fat på.

Og så må jeg forny mit Spørgsmål om Ruskin. Jeg havde forleden et Brev fra Collett1 derom. Skulde De ikke have Mod eller Lyst til at forsøge en sådan lille Serie af ruskinske Småskrifter, vil jeg forsøge at overtale et andet Forlag til at løbe Risikoen. For jeg mener, at Forsøget bør gøres2.

Jeg tilbagesender med det samme "Lyst" med Tak for Lån. Den Bog faldt jo efterhånden lidt langtrukken; men "Ilden" er vist også kraftigere.

3 Såsnart vi kan flytte Patienten, tager vi til Jylland. Men forinden håber vi at komme så meget i Orden her, at vi kan gentage vor Indbydelse til Dem om at se herud.

Venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev fra Collett: ukendt. tilbage
[2] Se herom brev til Ernst Bojesen 7.7.1904. tilbage