Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Ljan, Norge. 19. februar 1904

Finanshovedkassepenge

Ljan. 19 Feb. 04.

Kære Hirschsprung!

Den Fortælling, som jeg hermed tilbagesender, duer efter min Mening slet ikke, og det stiller sig herefter tvivlsomt for mig, om det vil være rigtigt at tilskynde til fortsat Forfatterskab. Dersom der virkelig er Talent tilstede, er det i hvert Fald foreløbig ganske tyndt og lidet ejendommeligt. I det højeste vilde jeg tilråde at lade den først antagne Fortælling trykke; denne anden vil bare skade. –

Det Manuskrp. af Hr. Erichsen, som De nævner i Deres Brev, har jeg ikke modtaget. Det må vist 2 være sendt til Hillerød, hvorfra jeg kun får Breve, ikke Pakker, tilstillede; men skulde min Formodning holde Stik, skal jeg sørge for, at Manuskp. kommer hertil.

Men muligvis kommer jeg selv hjem med det første. Min Kone er stadig mindre vel, og nu er jeg også selv bleven syg, så jeg venter ikke nogen yderligere Fornøjelse af Opholdet her. For det Tilfælde, jeg skulde gøre Alvor af en hurtig Hjemrejse, vilde jeg gerne have mine Finanshovedkassepenge for Febr. og Marts (150 Kr)1 tilstillede. De har jo min Generalfuldmagt til at kvittere for mig, så jeg håber, De vil vise mig denne Tjeneste. – Ellers intet nyt. Derfor kun en hjertelig Hilsen fra os begge.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Finanshovedkassepenge: får HP 900 kr./året? tilbage