Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 4. januar 1904

endelige Havn i Schubotheske Forlag

4d Jan. 1904. Hillerød.

Kære Hirschsprung!

Jeg siger mange Tak for de modtagne Penge, for hvilke Kvittering her medfølger, og jeg håber som De, at jeg ret hyppigt og stadig med fuldere Ret skal kunne hæve sådanne Beløb hos Dem. De veed, at også jeg ikkekun√ har andet Ønske endat finde min endelige Havn i det Schubotheske Forlag; men sålænge jeg endnu må trækkes med ældre Forpligtelser, må jeg krydse mig frem.

Jeg tilbagesender her Hr. B's Manuskript. Og så kun en venlig Hilsen herfra. Hvornår ser vi Dem? Vi skulde dog gerne drikke på det nye År, inden det blev altfor gammelt.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.