Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 24. december 1903

Råd og Dåd i literære Anliggender

Hillerød. Julen 1903.

Kære Hirschsprung!

Tusind Tak for al Deres Venlighed mod mig og mine. Jeg kan desværre ikke gøre Gengæld på anden Måde end ved at sige Dem, at jeg altid står tilrede for Dem med Råd og Dåd i literære Anliggender, sålænge De endnu har Tillid til min Dom.

Det sidste Manuskript – "Mosen" – har jeg just sluttet, og jeg mener at kunne anbefale Dem den unge Forfatter, som jeg iøvrig intet kender til. Der er meget godt og klart i den Måde, hvorpå Kvindefiguren her er bygget op, og denne interesserer helt igennem – i al Fald indtil Slutningen. Måden, hvorpå hun dér afsløres, er utilfredsstillende, og selve Karakteren er (som dette Sted viser) ikke rigtig gennemskuet og bedømmes derfor uretfærdigt – men alligevel! 2 Jeg venter med at tilbagesende Manuskriptet, indtil jeg har modtaget de bebudede Småfortællinger af samme Forfatter. – Dette skal blot være en flygtig Hilsen fra os alle her, hvem De har glædet med Deres Julegaver, og som håber snart at se Dem her for personlig at sige Dem Tak.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.