Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 23. november 1903

unødig vovede Udtryk

23d Novb 1903. Hillerød.

Kære Hirschsprung!

Jeg tror, jeg bør tilråde Dem at forlægge den tilsendte Bog, hvis Indhold svarer godt til Titlen. Den er på ingen Vis noget Mesterværk, Karaktererne skulde have været ganske anderledes uddybede; men den ejer megen Kraft og glimtvis megen Skønhed. Den vilde vinde ved en stærk Beskæring; men en sådan er jo ikke hver Mands Sag. Nogle unødig vovede Udtryk hist og her bør dog i hvert Fald fjernes.

Tak for "Ludvigsbakke"1 og for "I Forbigående"2. Den sidste læser jeg i for Tiden. Mens de "jyske Breve" ikke interesserede mig stærkt, da jeg læste dem i Forfatterens Håndskrift, som De sendte mig, har jeg stor Glæde af det øvrige Indhold. Forfatteren skriver åndfuldt og stundom meget morsomt.

Tag Hilsen fra os alle her.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Ludvigsbakke af Herman Bang. tilbage
[2] I Forbigaaende af Nils Kjær; heri "Jyske Breve". tilbage