Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 18. januar 1903

vældig (...) sluttet og god

18d. Jan 1903
Hillerød

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg opdager til min store Skræk, at jeg idag skulde have betalt min Livsassurancepræmie, stor 54 Kr. De vil da ikke gøre mig den Tjeneste mod medfølgende Anvisning1 at indbetale denne Præmie for mig hurtigst muligt hos Livsforsikringselskabet "Danmark" (Stormgade 10).

Resten af Pengene kan jeg så få hos Dem, når jeg kommer ind til Byen.

Blot disse Ord idag i største Hast. Knudsen-Hjortøs Manuskript bliver jeg færdigt med imorgen. Det er jo en vældig Bog, meget bred også, men sluttet og god. Derom altså mere.

2 Undskyld Ulejligheden og tag en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] medfølgende Anvisning: formentlig til Overformynderiet. tilbage