Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
5. januar 1903

Hjortøs nye Manuskript

5t. Jan. 1903

Hillerød

Kære Hr. Hirschsprung!

Hjemkommen fra Sydsælland, hvor jeg har tilbragt både Jul og Nytår, har jeg fået overbragt Deres pragtfulde Gave. De kunde vanskeligt have givet mig noget, som jeg satte mere Pris på at eje i min Reol1. Kun forstår jeg ikke, hvormed jeg har fortjent så megen Opmærksomhed og Elskværdighed fra Deres Side. Jeg har endog tidt og mange Gange Samvittighedsnag, fordi jeg ikke synes fri for Ligegyldighed for mine Forpligtelser overfor Dem. Modtag min oprigtige Tak, og vær forvisset om, at jeg veed at værdsætte ikke alene selve Gaven men også – og ikke mindst – den Venskabsfølelse, der har fået Dem 2 til at gætte et af mine skjulte Ønsker og til at virkeliggøre det.

Knudsens-Hjortøs nye Manuskript2 skal jeg straks give mig i Lag med. Jeg venter mig en Del af det, og skal forhåbenlig inden altfor lang Tid kunne sende Dem det tilbage.

En hjertelig Hilsen også fra min Kone og de bedste Ønsker for det nye År.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Gave: det er (endnu) ikke til at sige hvilket bogværk der er tale om. tilbage
[2] Manuskript: Folk (1903). tilbage