Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 15. november 1902

i sin grove Uhygge ægte norsk

15d Novb. 1902. Hillerød.

Kære Hr. Hirschsprung!

Når selveste Drachmann har givet "Regnskabets Dag"1 en så varm Anbefaling, kan min Mening om Stykket vel ikke have stor Betydning for Dem. På mig virker det hele Arbejde noget fremmed, men det har helt igennem interesseret mig, og det er i sin grove Uhygge ægte norsk. Her er absolut Evner tilstede, og De vil, literært set, fuldt ud kunne forsvare at forlægge det. Det store Publikum vil det næppe fange; men det plejer De jo heldigvis heller ikke at stille som Betingelse for en Antagelse.

Tak for Deres Brev. Vi glæder os til at se Dem her, når De får Tid og Lejlighed. Om Eftermiddagen vil De næsten altid træffe 2 mig hjemme. Når De kommer Klk 4 (Tog 255 fra Nordbanen) kommer De her akkurat til vor Middag. Kun om Søndagen er vi i Almindelighed ikke hjemme.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Regnskabets Dag: skuespil i tre akter af Nils Kjær (1870-1924), udkom hos Schubothe i 1902. tilbage