Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Wålen, Østre Gausdalen. 14. juni 1901

Naturen ikke synderligt pragtfuld

14d Juni 1901. Wålen
Østre Gausdal
Norge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg synes, jeg bør lade Dem vide, at jeg sammen med min Familje har taget Ophold på en Bondegård i Norge, hvor vi søger at komme til Kræfter efter den lidt triste Vinter. Mon De ikke selv skulde tænke på en Norgestur i Sommer? I så Fald vilde det glæde både min Kone og mig, om De vilde være vor Gæst i nogen Tid. Her i Gausdal1 er Naturen vel ikke synderligt pragtfuld, men vi har dog ikke langt til Jotun og andre berømte Seværdigheder, hvortil der altså kunde gøres Udflugter.

Jeg har nu været snart 3 Uger fra Hjemmet og har i den Tid ikke set en 2 dansk Avis, overhovedet ikke hørt et Ord fra eller om Øjeblikkets Danmark, – men der er sagtens heller intet hændt af Betydning.

Forhåbentlig er det ikke en ren Krønike, at den norske Luft er styrkende. For Vejrliget √her er ellers nogenlunde af samme omskiftelige Art som det hjemme. Her stormer og regner og hagler og blæser og er yndigt Vejr, alt på samme Dag.

De skulde nu, som sagt, selv komme op og prøve det.

Mon Deres Forældre er kommen hjem fra Syden, eller lever De endnu ene på "Skrænten". Jeg beder Dem i hvert Fald bringe en Hilsen både fra min Kone og

Deres hengivne
HPontoppidan.

 
[1] Gausdal: jf. denne annonce i Ude og Hjemme, 4.5.1884, s. 392:

Højfjelds-Sanatoriet i Gausdal

er aabent fra 15. juni til 1 ste Septbr.

Beliggenhed 5 Timers Diligencefart fra Lillehammer, ca. 750 m over Havet, i et Fjelstrøg, der er bekjendt for sin styrkende Luft og sin vakre, imposante Natur.

&c

tilbage